Aj ty máš jaskyne vo svojej hlave?

Moja myseľ je ako veľká mindscape* krajina. Situácie ktoré prežívam sú ako rieky, ktoré si pomaličky vytváraju korytá. Mierne dažde, prehánky alebo búrky ktoré prichádzajú a odchádzajú odplavujú a hýbu tento ‘mentálny’ materiál stále hlbšie a hlbšie a ten sa úsádza a tvorí sedimenty mojich spomienok.

Niektoré tie situácie pretekajú a presakujú do úplne iných častí v mojej hlave. Voda ale niekde nečakane narazí na prázdno a ocitne sa v miestnostiach pod zemou bez prístupu svetla, kde sa spomienky strácajú a usádzajú. Tvoria úplne iné útvary než na povrchu. Sú chladné a vlhké. Žijú v tme. Je to nehostinné a drsné miesto kde zastal čas.

V mysli je ukrytý. Prebýva tam roky. Mojim očiam neprístupný. Môj vnútorný hlas ho nevidí. Nemá na tieto miesta dosah. Netuší že tam je. Netuší že sa časť prúdu nepozorovane oddelila. Cez ostatné vrstvy myšlienok do tohoto prázdna presakujú zvyšky a usadeniny mojich dní, kde tvoria kvapku po kvapke zabudnutú jaskyňu v myšlienkach.

___
* mindscape — odvodené od anglického slova “landscape” (krajina) v spojení so slovom “mind” (myseľ) vo význame mentálna krajina; svet mysle