PLACES THAT YOUR INNER VOICE DOES NOT SEE

Miesta, ktoré tvoj vnútorný hlas nevidí | Places that your inner voice does not see
[pen on paper | 290 x 200 mm]
2021